Nagrade

V skladu s pravilnikom za podelitev Schwentnerjevih nagrad Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije objavlja:

 
RAZPIS
za podelitev Schwentnerjeve nagrade v letu 2018 za pomemben prispevek slovenskemu založništvu in knjigotrštvu

ZKZK podeljuje Schwentnerjevo nagrado kot priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za odličnost in preseganje povprečnosti, dosežene poslovne uspehe, inovativnost in kreativnost, pedagoški prispevek in predajanje znanja ter dosledno upoštevanje visokih moralnih in etičnih standardov.
Nagrada bo podeljena na 34. Slovenskem knjižnem sejmu.
 
Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba ter mora biti pisno obrazložen in utemeljen. Pisne predloge pošljite do sobote, 20. oktobra 2018, na naslov: GZS Zbornica ZKZK, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, z oznako »Schwentnerjeva nagrada 2018«.
Kandidate, ki ste jih že predlagali v prejšnjih dveh letih, pa niso prejeli nagrade, lahko predlagate ponovno tako, da samo potrdite nominacijo iz minulih let.
 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo po tel. 01/5898 337, Zdravko Kafol. Pravilnik o podeljevanju nagrad in razpis sta objavljena na spletnih straneh ZKZK.

 
Ljubljana, 10. 9. 2018
Zdravko Kafol           Bojan Švigelj
direktor ZKZK           predsednik UO ZKZK    
twitter